Menu
Your Cart

Η σελίδα βρίσκεται σε διαδικασία ενημέρωσης. Συγχωρήστε μας τυχόν ανακρίβειές ή σφάλματα λειτουργίας. Εργαζόμαστε για την άμεση ολοκλήρωση της.

Πολιτική Προστασίας απορρήτου

Πολιτική Προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων (eshop)

Ο Διαδικτυακός Τόπος www.eshop.agalia.org.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα») τελεί υπό τη διαχείριση τoυ φιλανθρωπικού μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «Φιλανθρωπικός Σύλλογος Η Αγκαλιά» που εδρεύει στην Αθήνα, Μαυρομματαίων 41, Αθήνα (εφεξής «Η Αγκαλιά»). Η Αγκαλιά αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά σας.

Η παρούσα πολιτική επέχει θέσει ενημέρωσης των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 ΓΚΠΔ της ΕΕ 679/2016. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις επικοινωνήστε με την Αγκαλιά.


Ποιες πληροφορίες συλλέγει η Ιστοσελίδα μας


Οι παρακάτω πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής και αλληλεπίδρασή σας με την Ιστοσελίδα της Αγκαλιάς.

Την IP (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) του υπολογιστή σας

Τις σελίδες του site που επισκεφτήκατε

Την ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στο υπολογιστή σας

Βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή

Πληροφορίες μέσω HTML cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών


Είτε ο χρήστης δημιουργήσει λογαριασμό είτε ενεργήσει ως επισκέπτης

Είναι απαραίτητο να δώσει τις εξής πληροφορίες:


Στοιχεία χρέωσης

    Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία
    ΑΦΜ
    Ταχυδρομικός κώδικας
    Τηλέφωνο επικοινωνίας
    Email
    Τρόπος πληρωμής – σημειώσεις


Στοιχεία αποστολής

    Αν ο τόπος αποστολής διαφέρει από τον τόπο κατοικίας του πελάτη
    Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία
    Ταχυδρομικός κώδικας
    Τηλέφωνο επικοινωνίας


Στοιχεία επιστροφής

Τραπεζικός λογαριασμός για την ακύρωση της παραγγελίας ή την επιστροφή χρημάτων

Στοιχεία σχετικά με τους τρόπους Πληρωμής


Με τους γνωστούς τρόπους, όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί στους όρους χρήσης του eshop. Εάν η πληρωμή γίνει ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Αγκαλιάς, αντίστοιχα ο πελάτης θα μεταφερθεί στο τραπεζικό περιβάλλον της Alpha Βank συνεργαζόμενης τράπεζας με την Αγκαλιά.


Η Αγκαλιά δεν έχει πρόσβαση, δεν επεξεργάζεται και δεν αποθηκεύει τα στοιχεία της κάρτας ή του τραπεζικού σας λογαριασμού του πελάτη.


Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε


Για την επικοινωνία μαζί σας προκειμένου να σας αποστείλουμε απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά.


Για στατιστική ανάλυση προκειμένου να έχουμε πληροφόρηση για τη συμπεριφορά των χρηστών στην περιήγηση της Ιστοσελίδα της Αγκαλιάς.


Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν πληροφορίες που αφορούν σε ανήλικους κάτω των 15 ετών, χωρίς τη συναίνεση των γονέων, θα διαγράψουμε άμεσα τις σχετικές πληροφορίες (ν. 4624/2019).


Αποστολή Newsletter
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις για νέα προϊόντα, προσφορές και εκπτώσεις σε προϊόντα της Αγκαλιάς, καταχωρεί το email και το ονοματεπώνυμο του προκειμένου να προστεθεί στη λίστα επικοινωνίας με την Αγκαλιά, έπειτα από τη συγκατάθεσή σας.


Αποδέκτες πληροφοριών
Η Αγκαλιά σέβεται το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που σας αφορούν και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Για τον λόγο αυτό δεν κοινοποιεί, δεν διαβιβάζει και δεν καθιστά τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους. Ενδέχεται να καθιστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς διαθέσιμες σε άλλες εταιρείες, εφαρμογές ή πρόσωπα στις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω:

 • Ενδέχεται να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας. Σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούμε σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ούτε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε ή να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον τρίτους παρόχους για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα μας, όπως διαχείριση της βάσης δεδομένων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης, αναλυτικά στοιχεία, μάρκετινγκ, επεξεργασία δεδομένων και διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων κειμένου. Αυτοί οι τρίτοι πάροχοι θα έχουν πρόσβαση στις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες μόνο για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό μας και με ρητές συμβατικές δεσμεύσεις ως προς την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας.
 • Ενδέχεται να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για έκνομη συμπεριφορά ή αξιόποινες πράξεις σε βάρος δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης ή εάν απαιτείται από το νόμο, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες θεωρούμε καλόπιστα ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη.
 • Ενδέχεται να κοινοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για να κατοχυρώνουμε και να προασπίζουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας.


Χρόνος τήρησης των πληροφοριών
Η Αγκαλιά τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας του για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας.

Ασφάλεια Πληροφοριών
Για να επιτύχουμε την ασφάλεια των πληροφοριών, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως:

 • Πρωτόκολλο SSL
 • Double opt-in process


Τα δικαιώματά σας
Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης (αρ.33 ν.4624/2019 & αρ.15 ΓΚΠΔ)
 • το δικαίωμα διόρθωσης (αρ.16 ΓΚΠΔ)
 • το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) – (αρ.34 ν.4624/2019 & αρ.17 παρ.1 ΓΚΠΔ)
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (αρ.18 ΓΚΠΔ)
 • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο (αρ.20 ΓΚΠΔ)
 • το δικαίωμα εναντίωσης (αρ.35 ν.4624/2019 & αρ.21 παρ.1 του ΓΚΠΔ)

Η Αγκαλιά υποχρεούται να ανακοινώσει κάθε διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν αυτά, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή συνεπάγεται μεγάλη προσπάθεια ή δαπάνη.

Η Αγκαλιά ανταποκρίνεται στο αίτημα σας για την άσκηση κάποιου δικαιώματος εντός 30 ημερών. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε όπως αποστείλετε αντίστοιχο αίτημα στην Αγκαλιά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@agalia.org.gr.


Πολιτική cookies

Δείτε ΕΔΩ


Xρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας και τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας. Πολιτική Cookies